Kitesurfing World

Rider @maxime_chabloz 🎞: Kororo - Kamchatka by 🎥: @petolefilms ⁣ ⁣ ⁣🇷🇺 Kamchatka, Russia ⁣ ⁣ ⁣ #Kiteboarding & #Kitesurfing : #KitesurfingWorld / #TravelGuide for #Kitesurfers & #Kiteboarders : #KitesurfingWorldGuide

Date Added: 04/07/2020 17:51 by Kitesurfing World
4pts
Description:
Rider @maxime_chabloz 🎞: Kororo - Kamchatka by 🎥: @petolefilms ⁣ ⁣ ⁣🇷🇺 Kamchatka, Russia ⁣ ⁣ ⁣ #Kiteboarding & #Kitesurfing : #KitesurfingWorld / #TravelGuide for #Kitesurfers & #Kiteboarders : #KitesurfingWorldGuide